Are you ready to train?

Quan Wessels Training & Classes

Brazilian Jiu Jitsu (kids)

Tue | Thu
Start 16:30
End 17:30
Sat
Start 08:00
End 09:00
Fri
Start 17:00
End 17:30
boy boxing in Muay Thai class

MUAY THAI & MMA (KIDS)

Mon | Wed
Start 16:30
End 17:30

Brazilian Jiu Jitsu (Gi)

Mon | Wed
Start 06:00
End 07:30
Tue | Thu
Start 12:00
End 14:00
Tue | Thu
Start 17:30
End 19:00
Fri
Start 17:30
End 18:30
Sat
Start 09:00
End 10:00

Brazilian Jiu Jitsu (Ladies only)

Coaches:
Wed
Start 17:30
End 19:00
Martin van Staden chokes training partner with a RNC

Brazilian Jiu Jitsu – No Gi

Tue
Start 12:00
End 14:00
Sat
Start 10:00
End 11:00

Brazilian Jiu Jitsu (Advanced Gi)

Mon
Start 17:30
End 19:00